Sürdürülebilirlik

Sizin İçin Varız

Popülasyon ,ekonomik dalgalanmalar, kentleşme, dijitalleşme ve iklim değişikliği konularının getirdiği sorunlar ile birlikte yaşam biçimimiz, iş yapış şeklimiz değişiyor.Dünyada canlı türlerinin çeşitliliği sürekli azalıyor. 2100 yılına dek nesli tükenen canlı türlerinin sayısı 1000’i bulabilir. Bunun en önemli nedeni ise Homo Sapiens yani insan türü.

 500’ün üzerinde çalışanı istihdam eden ve üretime katkıda bulunan Pelin Triko şirketi olarak sürdürülebilirlik adına aldığımız kararların etki yaratacacağına inanıyoruz. Bu etkiyi en doğru şekilde yönetmek amacıyla çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincini artıracak, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılmasını desteklemek için farklı projeler hayata geçiriyoruz.

Sürdürülebilir Fabrika

2022 yılının Ocak ayında projelendirilmesine başlanan yeni fabrika Ünye/Ordu bölgesinde bulunuyor. Leed standartlarına uygun bir şekilde yeşil bir bina olması planlanan fabrikada; yenilenebilir enerji kaynakları, atık su kullanım sistemleri gibi çevreci çözümlerden yararlanılması hedefleniyor. Yeni kapasitemizin 2023 yılında aramıza katılması bekleniyor.

Bu süreçte hammadde ve enerji ihtiyaçlarımızı verimli kullanıp doğal kaynaklarımıza(hava, su, toprak) yük olmadan Karbon Ayak İzimiz küçültecek projelere yöneleceğiz. Böylece küresel ısınmanın en önemli nedeni olan Sera Gazı salınımına etkimizi en alt düzeylere çekeceğiz.Çatı üstü güneş enerji panelleri uygulaması ile elektrik ihtiyacımızın önemli bir bölümünü karşılamayı ve küresel ısınmanın önlenmesine katı sağlamayı önemsiyoruz.

Sürdürülebilir Ofis

Şirketlerimizde sıfır atık yaklaşımı ile ilk önce atık azaltma önlemleri uygulanması önceliğimizdir.Cam, plastik, metal, kağıt-karton vs. gibi geri dönüştürülebilir atıklar ve organik atıklar için ayrı çöp kutuları konumlandırıyor, masa altı çöp kutularını kaldırarak geri dönüşüm kutularının kullanımını etkin hale getirmeyi amaçlıyoruz.Böylece geri dönüşümü mümkün olan atıkları kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılmasını hedefliyoruz.

Ofiste tek kullanımlık ürünlerin kaldırılmasına önem veriyor, yapılacak her türlü toplantı ve etkinlikte çöpün azaltılması, yeniden kullanılabilir ürünlerin tercih edilmesi ve ayrıştırılması prensiplerini benimsiyoruz.Gereksiz kağıt kullanımının önlenmesi ve toner tasarrufu için e-belge/evrak sistemini uygulayacağız.Ofislerimizde ve üretim bölümlerinde civa içeren floresan lamba/ampül kullanımı yerine daha uzun ömürlü ve tasarruflu olan çevre dostu led lamba/aydınlatma sistemlerine geçeceğiz.

Çevre Politikası

 

Sürdürülebilir Hammadde

İş yapış şeklimizin etkisi kadar kullandığımız ürünlerin etkisi olduğunu farkındayız. Bu nedenden dolayı hammadde tedarik ederken çevreci bakış açımızı korumaya özen gösteriyoruz. BCI sertifikalı organik pamuk kullanıyoruz. Organik pamuk, çevreye etkisi düşük olan sorumlu yöntemler ve malzemeler kullanılarak yetiştirilmekedir. Mahsullere böcek ilacı veya bitki öldürücü ilaç uygulanmaz. Toksinler, çiftçiler ve işçiler için, biz tüketiciler ve tüm vahşi yaşam eko sistemleri için zararlıdır.Üretimimizde Karbon Ayak İzimizi küçültmek için hammadde/yardımcı maddelojistiğimizidaha kısa mesafelerden(yerelden) sağlayacak tedarikçilere öncelik tanınacaktır.

Recycle

Tekstil endüstrisinin büyük çapta bir sosyo-ekonomik ve çevresel etkisi vardır.Dünya genelindeki en büyük sorunlardan biri ise çevre ve korunmasıdır.Bu kapsamda geri dönüştürülmüş pamuk tedarik ediyoruz.

Bu sayede ;

  • Yüksek kalite
  • Geri dönüştürülmüş elyaf
  • Atıkları azaltır
  • Kaynakları korur
  • Daha ekolojik üretim yaparak katkı sağlıyoruz.