Pelin Triko Çevre Politikası

Sizin İçin Varız

PELİN TRİKO İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ
ÇEVRE POLİTİKASI

Pelin Triko İthalat İhracat Pazarlama Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi, Samsunda kurulu, gerek kapasitesi ve gerekse kalitesi ile yedi yıllık bir geçmişe sahip olan, bölgenin öncü kuruluşlarındandır. Burada açıklanan çevre politikası, Samsun’da bulunan fabrikanın tekstil tasarım ve üretim prosesini direkt yada endirekt etkileyen bütün faaliyetler kapsamaktadır. Biz, çevreyi faydalanılacak değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte tüm dünya insanlığının faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz. Pelin Triko İthalat İhracat Pazarlama Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi ve çalışanlarının Çevre Politikası ; şirket hedeflerine ve Çevre Koruma şartlarını gerçekleştirmeye kendimizi adamaktır.

Bu yüzden politikamız;

1- İlgili çevre mevzuatı gereklerini karşılamak ve hatta aşmak.
2- Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirmek için çalışmak.
3- Atıkları minimum düzeye indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,
4- Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymak.
5- Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.
6- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarını bütünüyle yerine getirmek suretiyle çevreyi etkileyebilecek olumsuz etkileri önlemek.
7- Çalışanlara , çevreyle ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmektir.
Pelin Triko İthalat İhracat Pazarlama Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi, faaliyetlerinin ve ürünlerinin çevre etkenlerini belirlemeyi, tanımlamayı ve bu etkenlerle ilgili amaç, hedef ve programlar oluşturmak için Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmayı ve işletmeyi taahhüt eder. Bu önemli çevre etkenleriyle ilgili başlıca amaç ve hedeflerimiz:
a) Oluşabilecek hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri , gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek.
b) Ambalaj kullanımını ve atıkları azaltmak, dönüşümlü ürünleri tercih ederek yada deri dönüşüm sistemlerini kullanmak suretiyle tekrar kullanmak.
c) Enerji ve su gibi doğal kaynakları korumak, geliştirmek.
d) Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak.
e) Gelecekte üretilecek yeni ürünler, proses ve faaliyetlerle ilgili çevre etkenlerini kontrol altında tutmak ve etkilerini minimuma indirmektir.

Pelin Triko İthalat İhracat Pazarlama Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi. tarafından taahhüt edilen ve uygulanan Çevre Politikası, tüm çalışanlarımıza ve ayrıca firmamız adına çalışan bütün kişilere duyurulmuş olup, kamu ve üçüncü şahısların erişimine açıktır.