Gizlilik Politikası

Sizin İçin Varız

PELİN TRİKO İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ
GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişisel verilerin işlenmesi hususunda aydınlatma metnini okudum. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin PELİN TRİKO İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, özel ve genel nitelikli kişisel verilerimin, şirket tarafından işlenmesine ilişkin; şirkete tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler, sağlık verilerimin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik”te tanımlanan kapsamında;

-İş Kazası yapan personelin kimlik fotokopisi
-Varsa kaza tutanağının aslı,
-Kaza tutanağı yoksa personelin el yazısı ile kazanın nasıl oluştuğuna dair imzalı beyanı,
-Ehliyet fotokopisi,
-Kimlik fotokopisi (doğum yeri, doğum tarihi vs.)
-SGK işe giriş fotokopisi (Barkotlu)
-E-devlet sisteminden yurda giriş çıkış evrak çıktısı,
-E-devlet sisteminden Mesleki yeterlilik belgesi çıktısı,
-E-devlet sisteminden SGK prim doküman çıktısı,
-E-Devlet sisteminden vukuatlı aile nüfus kayıt örneğinin çıktısı,
-E-devlet sisteminden Yerleşim yeri çıktısı
-Son 3 aylık maaş bordrosu,

Yukarıda sayılan her türlü kişisel verilerimin işlenmesine, saklanmasına ve gerekli kurumlara aktarılmasına muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. Şirketin; yukarıda yer alan kişisel verilerimi iş kazası, kanuni zorunluluk gerektiren bildirim mercileri ile; paylaşacağına dair muvafakatim bulunmaktadır.